Старобългарски речник
съжалт с 
съжалт с -съжалѭ с -съжалш с св Огорча се, стане ми жал, наскърбя се вдѣвъше же ѹбо клеврѣт(...) бꙑвъша съжалшѧ с ѕѣло М Мт 18.31 ЗI А СК свꙙтꙑ же помол сꙙ  цѣлова .  съповѣда мѹ вьсе о ꙁьлоьстьнѣѣмь ѹал. онъ же слꙑшавъ  съжалвъ с. о напаст свꙙтꙑхъ црькъвъ С 199.15—16 Изч М З А СК С Гр λυπέομαι οἰκειόομαι Нвб съжаля [се] ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ДА сожаля [се] диал ДА