Старобългарски речник
съдравъ 
съдравъ -ꙑ прил 1. Здрав, който е без болест ꙇ рее съ сътьнкѹ. д ѣкоже вѣрова бѫд тебѣ. коⷰ҇ ꙇ сцѣлѣ отрокъ его во тъ асъ. ꙇ въꙁвраштъ сѧ сотьнкъ въ домъ сво въ тъ асъ обрѣте  съдравъ М Мт 8.13 З ѣко народѹ двт сѧ. вдѧще нѣмꙑ глѭштѧ. бѣдънꙑѩ съдравꙑ. ꙇ хромꙑѩ ходѧштѧ. слѣпꙑѩ вдѧштѧ. ꙇ славлѣхѫ ба ꙁдрлва М Мт 15.31 З онъ же рее емѹ ѣко братръ тво прде. ꙇ ꙁакла отцъ тво телецъ ѹптѣнꙑ. ѣко съдрава  прѩтъ М Лк 15.27 З А СК анћл бо гнь на вьсѣ лѣта съхождааше въ кѫпѣль. ꙇ въꙁмѫштааше водѫ. ꙇ же пръвѣе вълажааше по въꙁмѫштен водꙑ. съдравъ бꙑвааше. ѣцѣмъ же недѫгомъ одръжмъ бꙑвааше М Йо 5.4 З А въꙁдажд радѹѭщмъ сѧ свомъ радꙑ. съдравомъ съдравꙑ. гдемь бгомь СЕ 18b 20 ꙇ вьꙁдвгн  отъ одра грѣховънааго. ꙇ ѹстро  въ стѫѭ црквь твоѭ. съдрава дшеѭ ꙇ тѣломь СЕ 25b 10  абь бѣсъ отъ огнꙗ женомъ ꙁде отъ отроковцꙙ ... помолвъ же сꙙ стꙑ.  їмъ ѭ ꙁа рѫкѫ  въставвъ. прѣдастъ ѭ родтел҄ема съдравѫ С 520.11 2. Като същ. съдравꙑ м ед съдрав м мн οἱ ἰσχύοντες, οἱ ὑγιαίνοντες Този, който е здрав; тези, които са здрави; здравият, здравите ꙇсъ же слꙑшавъ рее мъ. не трѣбѹѭтъ съдрав враа. нъ болѧще М Мт 9.12 А, СК. Срв.Мк 2.17 М, З, А, СК;Лк 5.31 М З А ꙇ ꙁгонтъ тѧ трѧсавце ... въскладаѭщѣ хѹлѫ на съдравааго СЕ 47b 17 3. Прен. Който носи здраве, оздравителен прꙁьр на раба твоего сего ... ꙇ посъл слово твое съдравое. ꙇцѣлѣѭщее. творѧщее волѭ твоѭ СЕ 40b 14 съдравъ бꙑт καλῶς ἔχω, ὑγιὴς γίγνομαι, ἐν ἀνέσει γίγνομαι Оздравея, излекувам се на недѫжьнкꙑ рѫкꙑ (...) въꙁложѧтъ.  съдрав бѫтъ (!) М Мк 16.18А  вънде мѹ нога въ дѹпнѫ пештерънѫѭ. деже бѣахѫ мошт свꙙтꙑхъ.  аб ѹтврьд сꙙ нога вельбѫдѹ  бꙑстъ съдрава С 218.19 аште л да вѣрѹш въ господꙿ нашъ їс хс. то ꙁбѫдеш болѣꙁн тоѧ лютꙑѧ. томѹ же рекъшѹ вѣрѹѭ тъьѭ да ꙁбѫдѫ сего. аб же съдравъ бꙑстъ С 222.28 съдравъ сътворт Излекувам, премахна болест от някого пож же по цѣл҄енї боле ҃ лѣтъ. ѧже съдравъ сътвор. н дꙿного постраданьꙗ прмъ. прѣжде бꙑвъшꙙѧ мѹ ножьнꙑѧ болѣꙁн С 564.28 М З А СК СЕ С Гр ὑγιαίνων ὑγιής Нвб здрав ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Здрава ж ЛИ Здравка ж ЛИ Здравец м ЛИ Здравелин м ЛИ Здравьо м ЛИ Здравко м ЛИ Здравков ФИ Здравев ФИ Здравчев ФИ СтИл,РЛФИ