Старобългарски речник
съгънѫт 
съгънѫт -съгънѫ -съгънеш св Сгъна, навия, затворя ꙇ съгънѫвъ кънгꙑ въдавъ слѹѕѣ сѣде. ꙇ вьсѣмъ въ съньмщ о бѣашете ꙁърѧшт на нь М Лк 4.20 Изч М А СК Гр πτύσσω Нвб сгъна, сгъвам ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА