Старобългарски речник
съгъбат 
съгъбат -съгъблѭ -съгъбл҄еш св Превия; сгъна [образно] простерꙑ на распонѣ. вꙿсѧ ѹдꙑ своѩ хе бже нашъ. съгъбалъ ес вꙿсѧ негъблѧ. ꙇ вꙿсѣкѫ непрѣꙁнь. ꙇ подъложлъ ѭ ес. подъ ноꙁѣ тво СЕ 35b 2 Изч СЕ Нвб сгибя [се] диал ОА РРОДД ДА Срв сгъбосам [се]