Старобългарски речник
съгрѣват сѧ 
съгрѣват сѧ -съгрѣваѭ сѧ -съгрѣваш сѧ несв Сгрявам се, ставам топъл, стоплям се пораꙁѹмѣ топлѣ водѣ сходꙙштї отъ ꙁемл҄ꙙ.  пораꙁѹмѣте отъкѫдѹ раждꙁатъ сꙙ. л отъкѫдѹ съгрѣватъ сꙙ. аште нѣстъ огн҄ь подъ ꙁемл҄еѭ С 129.10—11 Изч С Гр πυρόομαι Вж. при съгрѣват Нвб