Старобългарски речник
съгрѣват 
съгрѣват -съгрѣваѭ -съгрѣваш несв Сгрявам, стоплям някого мьнѣ рее котꙑгꙑ постлаш гда нштѧѧ одѣваш. мене съгрѣваш. гда схъ горькꙑѧ стѹден  болѣꙁн ѹрѣшш С 341.20 Изч С Гр περιϑάλπω Нвб сгрявам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА