Старобългарски речник
съготовт 
съготовт -съготовлѭ -съготовш св Сготвя, приготвя  обраꙁьнѫѭ пасхѫ нарьта.  стнънѫѭ прлож. кде хоштеш да съготовмъ т ꙗст пасхѫ С 418.5 Изч С Гр ἑτοιμάζω Нвб сготвя [ядене] ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА