Старобългарски речник
съгласьнъ 
съгласьнъ -ꙑ прил Съответстващ; който е в съгласие, в съзвучие с някой друг доброта бо ꙁъданьꙗ ꙗкоже по стнѣ непорона себе богов прнест. съгласна же смъ.  сьсѫдъ ꙁборьнꙑ. ѧꙁꙑкомъ вьсѣмъ ѹтел҄ь рее С 534.6 въꙁꙿбънѫста  съповѣдаста дрѹгъ дрѹгѹ сьна того вдѣн. съгласно рѣ къждо ю. дьн же бꙑвшѹ вьлѣꙁоста вь градъ С 536.17 Изч С съгласнъ Нвб съгласен ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА согласен диал ДА