Старобългарски речник
съвѣщават 
съвѣщават -съвѣщаваѭ -съвѣщаваш несв 1. Съветвам се, съвещавам се, обмислям л кꙑ цсръ дꙑ къ номѹ цсрю. сънт сѧ на брань. не сѣдъ л прѣжде. съвѣштаваатъ аште слънъ естъ. съ десѧтѭ тꙑсѫштъ сърѣст грѧдѫштааго. съ дъвѣма десѧтъма (тъ)тꙑсѫштама на нь М Лк 14.31 З 2. Съветвам някого, препоръчвам провъ рее съвѣштаваѭ т юноше пожрът. да не раꙁльнꙑмъ мѫкамъ прѣдамъ тꙙ С 253.22 3. Замислям нещо лошо, кроя козни бъ же еднъ прꙁраетъ. съвѧꙁаѩ вꙿсѧ ѹрцаѭщѧѩ своего обраꙁа.  съвѣщаваѭщѧѩ на нь СЕ 55а 7—8 Подтиквам към зли помисли, желания. ꙇл самъ ес вельꙁѣолъ. ꙇ невдмъ ... л глѹхо страшѧ. ꙇ прѣтекꙑ. л въ лѹцѣ съвѣщаваѩ СЕ 54а 10 Изч М З СЕ С Гр βουλεύομαι συμβουλεύω ἐπιβουλεύω съвѣштават Вж. при съвѣщават сѧ Нвб