Старобългарски речник
съвѣтоват 
съвѣтоват -съвѣтѹѭ -съвѣтѹш несв св 1. Съветвам, давам съвет нь нѣстъ намъ ѹбт. не пон҄еже сьвѣтоват. нъ пон҄еже не мошт С 433.13 Подбуждам, подтиквам. бо помъ мꙙ бестѹдьꙗ бѣсъ. сьвѣтова м ѹбо  сьтворт С 526.3— 4 2. Съветвам се с някого, обсъждам решение цѣсарь же словес слѫ поѹвъ. же рее стꙑ ꙗко обратш сꙙ съ мромъ. съвѣтовааше съ сьвѣтнкꙑ свом. да отврьꙁѫть црькъв С 192.13 съвѣтоват съвѣтъ βουλεύομαι βουλήν Съветвам, давам съвет, предлагам еуфмѹ архепскѹпѹ къснꙙтнꙗ града. потрѹдвъшѹ сꙙ ꙁа н҄ь. боговъгодьнъ съвѣтѹтъ съвѣтъ въ свꙙтꙑ градъ отт.  ѹпраꙁнвъше сꙙ отъ потрѣбъ мра сего мльат С 282.8—9 Изч С Гр ἀνακοινόομαι ὑποτίϑεμαι τὸ μὴ βούλεσϑαι сьвѣтоват Нвб съветвам ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР Срв съветувам диал НТ Дюв