Старобългарски речник
съвѣстьствоват 
съвѣстьствоват -съвѣстьствѹѭ -съвѣстьствѹш несв Свидетелствам, потвърждавам, доказвам егдаже беꙁнаѧльнꙑ оць. беꙁнаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ. ꙇ стааго дха съшестве. троьское съвъкѹплене съвѣстьствова СЕ 53а 14 Изч СЕ Гр μαρτυρέω Нвб Срв съвест ж съвестен прил съвестно нареч