Старобългарски речник
съвѣдѣтел҄ьствь 
съвѣдѣтел҄ьствь -ꙗ ср Свидетелство за истинността на нещо, доказателство ꙇ еже вдѣ  слꙑша се съвѣдѣтельствѹѹтъ. ꙇ съвѣдѣтельствѣ его нктоже не премлетъ М Йо 3.32 не бѣахѫ равъна съвѣдѣтельствьѣ З Мк 14.56 Изч М З Гр μαρτυρία съвѣдѣтельств Вж. при съвѣдѣтел҄ьство Нвб