Старобългарски речник
съвъскрьснѫт 
съвъскрьснѫт -съвъскрьснѫ -съвъскрьснеш св За Исус Христос — възкръсна и като Бог, и като човек сповѣдоват того ... пострадавꙿша ба  слово пльтѭ.  акꙑ ба пакꙑ съвъскръсъша пльтѭ С 533.10—11 Изч С съвъскръснѫт Нвб Срв възкръсна ОА ВА АК НТ Дюв БТР АР РБЕ