Старобългарски речник
съвъпрашат сѧ 
съвъпрашат сѧ -съвъпрашаѭ сѧ -съвъпрашаш сѧ несв За мнозина — питаме се един друг бꙑстъ бесѣдѹѭштема ма.  съвъпрашаѭштема сꙙ. то бꙑвьшее.  ъто бѫдѫште С 474.15 съвъпрашат сѧ междѹ собоѭ ζητοῦμεν μετ᾿ ἀλλήλων Питаме се един друг, помежду си о семь л съвъпрашаете с междю собоѭ. ꙗко рѣхъ въ малѣ  неѹꙁьрте м СК Йо 16.19 Изч СК С Нвб Срв прашам диал ДА