Старобългарски речник
съвъꙁдвгнѫт 
съвъꙁдвгнѫт -съвъꙁдвгнѫ -съвъꙁдвгнеш св Възкреся заедно с другите въ стꙑхъ твохъ обтѣлехъ. съвъꙁдвгн тѣлеса наша. вь день вь ньже сто . неложъно повѣдалъ ес СЕ 65b 9 Изч СЕ Гр συνεγείρω Нвб Срв въздвигна остар ОА ВА НГер