Старобългарски речник
съвтъкъ 
съвтъкъ м Свитък, лист въ съвтъцѣ кънінѣемъ (!) пшетъ СП 39.8 Изч СП Гр κεφαλίς Нвб свитък ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР ДА