Старобългарски речник
съвт сѧ 
съвт сѧ -съвѭ сѧ -съвш сѧ св Свия се, прибера се, укротя се [прен.] не дѣ емѹ пакост. н рѫкама н ногама. н вꙿсемѹ тѣлес. нъ въ едно мѣстѣ лѧꙁ съввъш сѧ СЕ 36b 12—13 Изч СЕ Вж. при съвт Нвб