Старобългарски речник
съвадьнкъ 
съвадьнкъ м Размирник; крамолник, този, който вдига свади въ съвадьнка мѣсто. мротворець. въ сварънка мѣсто. кротолюбець СЕ 70b 6—7 Изч СЕ Нвб Срв свада ж