Старобългарски речник
събьрань 
събьрань -ꙗ ср 1. Събиране, натрупване того рад о҄убо сьде подоба. събрат масло да онѹде потрѣбъно бѫдетъ. гда годъ насъ ꙁоветъ. не бо нъ онъ стъ събьраню на съ С 373.28 2. Събиране, свикване іѡанꙿна археппа ꙁлатоѹстааго слово въ велкꙑ въторнкъ.  о събран съборъ на га С 384.11 Изч С Гр συλλογή събран събьран Нвб събрание ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА собрание диал ДА