Старобългарски речник
съблюст сѧ 
съблюст сѧ -съблюдѫ сѧ -съблюдеш сѧ св Запазя се, съхраня се вно ново въ мѣхꙑ новꙑ вълваѭтъ. ꙇ обое съблюдетъ сѧ М Мт 9.17 Срв.Лк 5.38 М З  самомѹ беꙁ врѣда съблюст сꙙ ...  юнꙑ съхрантъ сꙙ бе ꙁапꙙтꙗ С 548.19 Изч М З С Гр συντηρέομαι Вж. при съблюст Нвб