Старобългарски речник
съблюдень 
съблюдень -ꙗ ср Съблюдение, пазене, охрана влъкъ ноштѭ прсѣдѣаше ѹ тѣла на съблюдень мꙋ. ꙁвѣꙁдѣ свѣтьлѣ сꙗѭшт на мѣстѣ томъ деже лежааше С 537.28 Изч С Нвб съблюдение остар ОА ВА ЕтМл БТР АР Срв съблюдаване