Старобългарски речник
съблюдат 
съблюдат -съблюдаѭ -съблюдаш несв 1. Съблюдавам, спазвам, изпълнявам, придържам се о нещо установено вьсѣ ѹбо елко аште рекѫтъ вамъ блюст. съблюдате  творте. по дѣломъ же хъ не ходте (!) глѭтъ бо  не творѧтъ М Мт 23.3 ЗI А ꙇ не поꙁнасте его аꙁъ же вѣмъ і ...  слово его съблюдаѭ М Йо 8.55 З А не любѧ мене словесъ мохъ не съблюдаетъ М Йо 14.24 З А съблюдаѩ[] м ед [ὁ] τηρῶν Този, който съблюдава, спазва, изпълнява ꙇмѣѩ ꙁаповѣд моѩ  съблюдаѩ ѩ. тъ естъ любѧ мѧ М Йо 14.21 З А СК 2. Опазвам, защитавам егда бѣхъ съ нм въ мрѣ. аꙁъ съблюдахъ ѩ въ імѧ твое. ѩже далъ ес мънѣ съхранхъ. ꙇ нктоже отъ нхъ не погꙑбе М Йо 17.12А готовъ бо смъ хрстосовомъ ꙁнаменімъ съблюдамъ. прѣобдѣт маловрѣменьнꙑѧ мѫкꙑ твоѧ С 166.17 3. Запазвам, съхранявам, запомням [думи, слова] марѣ же съблюдааше вьсѧ глꙑ сѩ сълагаѭшт въ срдц своемь М Лк 2.19 З А СК Б ꙇ мат его съблюдааше вьсѧ глꙑ сѩ въ срдц своемь М Лк 2.51 З А СК М З А СК Б С Гр τηρέω διατηρέω συντηρέω сьблюдат Нвб съблюдавам ОА ВА ЕтМл БТР АР