Старобългарски речник
съблажнꙗт 
съблажнꙗт -съблажнꙗѭ -съблажнꙗш несв Съблазнявам, подмамвам, изкушавам, вкарвам в грях ꙇ аште десна твоѣ рѫка съблажнаатъ тѧ ѹсѣц ѭ.  връꙁ отъ себе М Мт 5.30 З ꙇ аште око твое съблажнаатъ тѧ стъкн е М Мк 9.47 З добрѣемѹ б бꙑло. аште б камень жръновънꙑ. въꙁложенъ на вꙑѭ его. ꙇ връженъ въ море. неже да съблажнѣетъ. малъꙇхъ схъ едного З Лк 17.2 тѣмже аще брашно съблажнѣетъ брата моего. не мамъ мѧсъ ѣст въ вѣкꙑ. да не съблажнаѫ брата моего Е 3б 11, 13 М З ЗП Е Гр σκανδαλίζω Нвб съблазнявам [се] ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР