Старобългарски речник
сѹшло 
сѹшло ср Сухи дърва, сухи съчки ї кості моѩ ѣко сѹшіло сосъхѫ сѩ СП 101.4 Изч СП Гр φρύγιον сѹшіло Нвб Срв сушило ’място за сушене’ ОА НГер ДА сушилка ж сушилня ж сухотина ’сухи съчки’ диал РРОДД