Старобългарски речник
сѹхоꙗдьць 
сѹхоꙗдьць м Постник; човек, който се храни само с постна храна тѣмьже  тꙑ ѧдо. бѫд въ добро брашъно ѣденѣ мѣсто. сѹхоѣдець СЕ 70а 25 Изч СЕ Калка от гр ξηροφάγος сѹхоѣдець Нвб Срв сухоежбина, сухояжбина ж ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА