Старобългарски речник
сѹхорѫкъ 
сѹхорѫкъ -ꙑ прил Който има схваната, парализирана ръка моⷧ҇ наⷣ҇ сѹхорѫкоⷨ҇ лоⷡ҇комь СЕ 40b 1 Като същ. сѹхорѫкꙑ м ед Паралитик, парализираният, човек с парализирана ръка о сѫхорѫцѣмъ М 43а 27 гі схе бже нашъ. повелѣвꙑ сѹхорѫкѹмѹ. въстат по срѣдѣ събора СЕ 40b 2 Изч М СЕ сѫхорѫкъ Нвб сухорък ОА