Старобългарски речник
сѹснъ 
сѹснъ прил притеж Хусин, който принадлежи на Хус — член на Вениаминовото племе, един от приближените на Саул [1Цар 24. 10] псалмъ дадовъ. їже пѣтъ гві о словесехъ сѹсінѣхъ. сна еменіна СП 7.1 Изч СП Гр [τοῦ] Χουσί сѹсінъ