Старобългарски речник
сѹгѹбьнъ 
сѹгѹбьнъ -ꙑ прил Двояк, двойнствен, явяващ се в две измерения, в два различни образа тѹ самъ їѡанъ велкꙑ  бол҄ вьсѣхъ пророкъ. ꙗко въ тьмнѣхъ ложеснѣхъ хса проповѣдаѧ гробьнꙑмъ вьсѣмъ. сѹгѹбънꙑ прѣдътеа.  проповѣднкъ жвꙑмъ  мрътвꙑмъ С 461. 10 Изч С Гр διττός сѹгѹбънъ Нвб сугубен остар ВА