Старобългарски речник
сѹгѹбородьство 
сѹгѹбородьство ср Двойно рождение [според християнската религия — за двойствената същност и природа на Исус Христос]  слꙑша въ рѣ. сѹгѹбородьствѹ вешт. въсплешт ѹдеса. агг҄елъ мар матер хрстосовѣ. родьство го благовѣствова агг҄елъ С 451.16—17 Срв. К14а 1, 3 Изч К С Гр διττὸς τόκος сѹгѹбороꙁьство сѹгѹбороꙁⷤьⷣсꙶтво Нвб Срв сугуб