Старобългарски речник
стухꙗ 
стухꙗ ж Стихия, основа, първичен елемент тꙑ отъ етꙑръ стѹх тварь съставль СЕ 4а 1 н л тварь тꙙ наѹла бꙑвꙿшааго. н л стухѧ наѹшꙙ тꙙ ꙁмѣн҄енꙑ бꙑвшꙙ С 475.12 Изч СЕ С От гр στοιχεῖον стѹхꙗ Нвб стихия ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР