Старобългарски речник
стꙑдъкъ 
стꙑдъкъ -ꙑ прил Безсрамен, позорен, безчестен лма мьнꙙтъ сꙙ пасхѫ творꙙште. лма ѹмомъ стꙑдькомъ. опрѣснькꙑ прѣд полагаѭтъ С 418.10 с стъ кръвь ѧже дѣл҄ьма тократь стꙑдъкꙑѧ сьвѣтꙑ онꙑ творааше. сь ѫродьнꙑм фарсе С 419.23 покровще стꙑдъко τὸ τῆς αἰσχύνης κάλυμμα Препаска на слабините прде ѹбо господь.  ꙗже ште въ тꙙ вьнде смокв. тоѧ стꙑдька покровшта. словесемъ ѹсѹш С 348.4 Изч С Гр ἀναίσχυντος ἀναιδής стꙑдькъ Нвб Срв стиден остар ОА ВА Дюв РРОДД