Старобългарски речник
стѹдьнъ 
стѹдьнъ -ꙑ прил Срамен, позорен, отвратителен да с ꙇм омꙑѭ стѹдънаа дѣла СС Iа 10 ꙇ естънааго т ꙁнаменѣ отъвръгъше мѧ. стѹдъна ꙇ мръꙁъка СЕ 78b 2 понеже льстѧште сѧ мнѧтъ пасхѫ творіт. ꙇбо стѹдъноѭ волеѭ. опрѣснъкꙑ ѣдѧтъ ні обрѣꙁані срьдьці К 7а 18 ꙗкоже бо пае вьсѣхъ стѹдьнꙑхꙿ дѣлъ. веланьꙗ гнѹшаатъ сꙙ бъ С 545.11 на стѹднѫ съврат сꙙ мꙑсль С 559.23 Изч СС СЕ К С Гр ἀναίσχυντος стѹдънъ стѹднъ Нвб студен остар ВА Срв стиден остар ОА Дюв АР