Старобългарски речник
стрѣкало 
стрѣкало ср Жило, острие ꙗкоже бо враевьст отроц. ꙁмнꙑѧ ꙗꙁвꙑ цѣлꙙтъ ... тако же  съпасꙿ вьсꙙ ꙁьлꙑѧ внꙑ на благо прѣтвор. горко сладько сътворвъ ловѣьно. на цѣлбѫ прѣложвъ. сьмрьтьно стрѣкало на н҄ѫ сьвратвъ С 430.20—21 Образно. къде т съмрът побѣда. къде т аде стрѣкало. раꙁарѣетъ же сѧ съмрътъное стрѣкало кръщенемь Х IВа 9, 11 Изч С Х Гр κέντρον Нвб Ø