Старобългарски речник
стрьмл҄ень 
стрьмл҄ень -ꙗ ср рѣьна стрьмл҄еньꙗ τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα Буйна река, буен поток рѣна стръменѣ веселѧтъ градъ бж. стлъ естъ селѡ свое вшънї Е 26б 10 Изч Е Гр ὅρμημα стръмене Нвб стръмление остар ВА стремление ОА АК ЕтМл БТР АР