Старобългарски речник
стрѹпъ 
стрѹпъ м Струпей, суха кора на рана ꙇ прстѫпь обѧꙁа стрѹпꙑ его въꙁлваѩ олѣ  вно М Лк 10.34 З А ꙇцѣлѣѭщааго оⷮ҇ вꙿсѣкоѩ болѣꙁн. ꙇ вꙿсего стрѹпа СЕ 41b 5—6 бѣга блѫдьнцꙙ сласт. сладъко сь н҄еѭ бесѣдѹѭште. а горькꙑхъ тꙙ стрѹпъ насꙑштаѭштѫ С 351.12 да онъ стрѹпъ н молтва ѹдобь ѹмꙙтꙿ С 407.16 не срамьꙗѭ сꙙ плътънꙑм свом стрѹпꙑ С 503.13 М З А СЕ С Гр τραῦμα Нвб струп, струпей ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА