Старобългарски речник
стрѹмца 
стрѹмца ж МИ Струмица [средн. Тивериопол, дн. гр. Струмица в Р. Македония] въ тжде деⷩ҇ паⷮ҇ стмъ ꙇже на стрѹмц. тімотеѹ теодорѹ евсевю  дрѹжнѣ х А 152а 29 Изч А Нвб Струмица МИ ЙЗах,Кюст.кр