Старобългарски речник
стрѹга 
стрѹга -ꙑ ж Течение, струя въꙁдвігѫ рѣкꙑ гі. въꙁдвігѫ рѣкꙑ гласꙑ своѩ. въꙁъмѫтъ рѣкꙑ стрѹгꙑ своѩ от гласа водъ мъногъ СП 92.3 Изч СП Гр ἐπίτριψις Нвб Срв струга остар ВА НГер