Старобългарски речник
стронь 
стронь -ꙗ ср стронь домѹ οἰκονομία Домоуправление, управление на домакинството и стопанството то сътворѭ ѣко гь мо отъемлетъ строене домѹ отъ мене М Лк 16.3 З да егда оставленъ бѫдѫ отъ строенѣ домѹ прмѫтъ мѧ въ домꙑ своѩ М Лк 16.4 Изч М З строенье строене Нвб строение ’строеж, устройство’ остар ОА ВА строене НГер ЕтМл АР ЕА