Старобългарски речник
стропъ 
стропъ м Покрив, стряха ꙗже лѣторасль по малѹ на вꙑсотѫ въсходꙙшт доде до стропа С 300.23 Изч С Гр στέγη Нвб строп ’етаж, покрив, стряха и под.’ диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Струпен МИ КП,МИБелосл