Старобългарски речник
строт 
строт [погр. С 351.16; С 420.17] вж стоꙗт