Старобългарски речник
строт 
строт -строѭ -строш несв 1. Строя, създавам [за Бога, създател на Вселената] ꙇ твомь промꙑшленемь. строш весь мръ СЕ 3b 24—25 гі бже нашъ ... вꙿсѣмъ строѩ СЕ 16b 16 бже слънꙑ. ꙇ млоствꙑ. строѩ вꙿсѣ на спене родѹ нашемѹ СЕ 25а 21 2. Строя, управлявам, ръководя сълѹ сꙙ мѫжѹ сестрꙑ го марѧ. паснкѹ нарцамѹ. строт рамѣньскѫ власть С 281.22 3. Осигурявам, обезпечавам настоѩщаа потрѣбъномь. съматрѣѩ. ꙇ бѫдѫщаа ѹдобь строѩ СЕ 64а 21  рьцѣта ѹенкомъ ꙗко ѹꙁьрте  въ галле.  нѣмъ благовѣстт стротъ. же ма пае творѣше вѣроват С 445. 22 нъ акꙑ богатъ сꙑ млостьм. прходꙙштхъ покаан строѧ.  схъ грѣхъ праштаѧ С 394.5 4. Прич. сег. деят. като същ. строѩще м мн οἱ οἰκοδομοῦντες Тези, които се грижат; ръководещите же отъ дѣства сотонна. наꙙ отъштштат  съмѫштат семѹ върѫенѫѭ црькъве. строѧштмъ обо (!) ѭ не дадꙑ лѣпааго творт промꙑшлꙗꙗ.  строꙗ цръкъвънꙑхъ потрѣбъ С 281.25 5. Приготвям, поправям, кърпя вдѣ на в҃ брата ... въ кораб съ ꙁеведеомъ оцьмъ ма. строѧща мрѣж ма СК Мт 4.21 6. Приготвям се за нещо, въоръжавам акꙑ саѹлъ даудомъ помагаѧ. а тобоѭ поспѣшамъ. пае сꙙ на ꙁавсть строꙗꙗше С 389.18 Въоръжавам, повдигам бойния дух. тъ нꙑ стротъ  крѣптъ въ рат ꙗкоже  отцꙙ нашꙙ С 27.8—9 домъ строт οἰκοδομέω Стопанисвам, водя домакинство, домоуправител съм въꙁдаждь отъвѣтъ о прставлен домовьнѣемь. не въꙁможеш бо къ томѹ домѹ строт М Лк 16.2 З М З СК СЕ С Гр οἰκονομέω διοικέω κυβερνάω διέπω παρασκευάζω προσδέχομαι καταρτίζω καϑοπλίζω ὁπλίζω Нвб строя [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Строилица МИ Строилище МИ Строилци МИ ЙЗах,Кюст.кр