Старобългарски речник
страховань 
страховань -ꙗ ср Застрашаване, заплаха трѫс же велц по мѣста.  глад  мор бѫдѫтъ. страхованѣ же.  ꙁнаменѣ с нбсе велѣ бѫдѫтъ М Лк 21.11 Изч М З Гр φόβητρον страхован Нвб Срв страхуване, страховит прил страховен прил