Старобългарски речник
страстьньскъ 
страстьньскъ -ꙑ прил Мъченически, който е резултат на страдания за християнската вяра тоѧ бо просшꙙ отъ владꙑкꙑ благодѣт.  острѣ въꙁꙙшꙙ вѣньцꙙ. страстьньскꙑѧ трѹдъ С 54.27 Изч С Гр ἀϑλητικός Нвб Срв страстен