Старобългарски речник
степеньнъ 
степеньнъ -ꙑ прил пѣснь степеньнаꙗ ὠδὴ τῶν ἀναβαϑμῶν Заглавие на песен [псалм], която се пеела при изкачване на стълбите на Соломоновия храм в Ерусалим слава пѣ степеннаа СП 119.1 Срв. СП120.1 СП121.1 СП122.1 СП123.1 СП124.1 СП125.1 СП126.1 СП127.1 СП128.1 СП129.1 СП130.1 СП131.1 СП132.1 СП133.1 Изч СП степеннаа степеньнаа степенна степе Нвб степенен ОА ВА АК БТР РРОДД ЕА