Старобългарски речник
степень 
степень - ж Степен, стъпало [прен.]  непрѣходънꙑ прѣшьдъ мракъ. богообраꙁъно прмл҄етъ. раꙁѹмьнꙑм въꙁводмъ степеньм ꙁаконоположен.  вдъ словомъ божмъ отвръꙁаатъ ѹста С 277.13 Изч С Гр βαϑμός Нвб степен ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ЕА