Старобългарски речник
спекѹлаторъ 
спекѹлаторъ м Палач; изпълнител на смъртни присъди  абе посълавъ цръ спекѵлатора. повелѣ прнесті главѫ его А Мк 6.27 вовода же повелѣ тѣло мѹ въврѣшт вь рѣкѫ. нъ вьꙁꙙшꙙ  крьстꙗн отъ спекѹлатора. давъше мѹ тр десꙙт ꙁлатцъ С 23.19 Изч А С От гр σπεκουλάτωρ спекѵлаторъ Нвб спекулатор остар ВА