Старобългарски речник
сопьць 
сопьць м Флейтист, свирач на флейта съ ... вдѣвъ сопьцѧ  народъ млъвѧщъ гла мъ. отдѣте не ѹмьрѣтъ бо дѣвца нъ съптъ М Мт 9.23 Изч М А Гр αὐλητής Нвб Ø