Старобългарски речник
сомантѣнꙑн҄ 
сомантѣнꙑн҄ ж Сунамка, жителка на Сунам — крепост на Исахаровото коляно [Нав 19.18] в долината Изреел [дн. Sôlâm югоиз точно от Назарет]  послѹшъствѹтъ м словѹ лсе пророкъ глагол҄ꙙ о сомантѣнꙑн҄. ꙗко болѣꙁньна дѹша ѧ стъ.  господь съкрꙑ отъ мене С 283.25—26 Изч С Гр ἡ Σουμανίτις От евр МИ Šūnēm