Старобългарски речник
сокъ 
сокъ м Сок, течност, супа дьвѣ бо птц въвръжете тꙙ въ клокоштѫштъ конобъ.  пльт твоѧ вьсꙙ съвьрꙙтъ  сокомъ сꙙ сътворꙙтъ С 233.24 Изч С Гр χυλός Нвб сок ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл ДА