Старобългарски речник
смꙑкат сѧ 
смꙑкат сѧ -смꙑкаѭ сѧ -смꙑкаш сѧ несв сег деят същ смꙑкаѭште сѧ м мн οἱ συρόμενοι Скитници, скитащи се, бродещи ждомъ бо данъ бꙑвааше даръ. немоштьнꙑмъ. смкаѭштм сꙙ по ꙁем С 496.18 Изч С смкат сѧ Нвб Ø